Kết nối
CÒN CHƯA ĐẾN 24h ĐỂ ĐĂNG KÍ THAM GIA BUỔI TRÒ CHUYỆN VỀ DNXH - SE TALK #6
  • 01/03/2016

Chủ đề: Bàn về chính sách phát triển DNXH ở Việt Nam với mục tiêu:

_Lấy ý kiến của các DNXH nhằm đề xuất các chính sách phát triển DNXH cả về số lượng và chất lượng ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã hình thành quy định pháp luật quy định về Doanh Nghiệp Xã Hội.

_Lấy ý kiến đóng góp của các DXNH nhằm chỉnh sửa bổ sung nội dung trong các biểu mẫu sử dụng khi đăng ký DNXH

Hãy CLICK đăng kí tham gia ngay tại: http://bit.ly/SETalk6 hoặc gọi điện 04. 3537 8746 trước 12 giờ ngày 02/03/2016

Thời gian: 14h00 - 16h30, ngày thứ 5, 03 tháng 03 năm 2016 
Địa điểm: Văn phòng CSIP, P 2302 tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Cách thức đăng ký tham dự: Vui lòng điền thông tin đăng ký online tại đường ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Enterprise Talk là chuỗi sự kiện thảo luận khởi xướng bởi CSIP, quy tụ các khách mời là các cá nhân có kinh nghiệm cùng thảo luận về một vấn đề nổi bật của xã hội hoặc một thách thức cụ thể của Doanh Nghiệp Xã hội.

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến