Kết nối
CƠ HỘI THAM DỰ HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ TẠI HÀN QUỐC
  • 22/03/2017

 

Ngày 28/5-3/6 tới đây, UNESCO và APCEIU sẽ tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ 5 ngày (28/5-3/6) tại Hàn Quốc. Đây là sự kiện hàng năm nằm trong trong khuôn khổ chương trình Giáo dục công dân toàn cầu Global Citizenship Education (GCED).

Hội thảo nhằm tăng cường tính chủ động/ năng động của các nhà lãnh đạo trẻ nhằm đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đặc biệt là mục tiêu 4.7 nhằm thúc đẩy công dân toàn cầu thông qua giáo dục.

50 đại biểu tuổi từ 18-24, đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động về thanh niên, nói và viết tiếng Anh tốt, có hiểu biết về các vấn đề liên quan đến giáo dục công dân toàn cầu. Các đại biểu sẽ được tài trợ chi phí vé máy bay và các chi phí trong thời gian tham dự Hội nghị.

Đăng ký tại: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfQle4jDivc8Ncwxra256op 1SkcyL2KKEkKRW72t9lNm7k_VA/ viewform

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến