Trao quyền
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNVVN KINH DOANH CÙNG NGƯỜI NGHÈO (IB)

 Giới thiệu chương trình:

Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) kinh doanh cùng với người nghèo (IB) do Oxfam và CSIP phối hợp triển khai từ năm 2014, cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh, nâng cao năng lực cho các DNVVN kinh doanh cùng cộng đồng thu nhập thấp, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, tác động xã hội cũng như năng lực nội tại cho các doanh nghiệp. Các hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, sẵn sàng hơn trong việc tiếp cận các khoản đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển, tạo thêm nhiều tác động xã hội lên các hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên của Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng của Chương trình là giúp các đối tượng yếu thế là các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hoạt động của chương trình

  • Nâng cao năng lực và phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp:
  • Các chương trình đào tạo được thiết kế đặc thù cho DNVVN, theo nhu cầu của doanh nghiệp như Chiến lược kinh doanh, Thương hiệu và Truyền thông, Quản trị DNVVN,  Xây dựng phương án vốn, Kinh doanh tạo tác động xã hội, đo lường tác động xã hội…
  • Gói tư vấn kinh doanh được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, từ các chuyên gia trong và ngoài nước, trong vòng từ 4 đến 6 tháng.
  • Xây dựng website và một số tài liệu truyền thông.
  • Đánh giá và tăng cường tác động xã hội của doanh nghiệp
  • Cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư tác động xã hội.
  • Cơ hội kết nối kinh doanh trong mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cũng như kết nối với các mạng lưới doanh nghiệp ở khu vực và ở Hà Lan

Đối tượng hỗ trợ

Chương trình nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tạo ra tác động xã hội tích cực lên các hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên của Việt Nam, có mong muốn phát triển kinh doanh bền vững và mở rộng tác độ ng xã hội của mình.

 Kết quả

Hoạt động đào tạo và tư vấn đồng hành năm 2014 – 2015 nâng cao năng lực cho 110 người là lãnh đạo và nhân viên của các DNVVN, 53% trong đó là phụ nữ. Các doanh nghiệp xác định được định hướng phát triển doanh nghiệp trong trung và dài hạn rõ ràng hơn sau khi tham gia vào chương trình nâng cao năng lực. Các doanh nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược thương hiệu, được hỗ trợ bộ tài liệu thuyết trình giới thiệu doanh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đã xác định rõ hơn tác động và các chỉ số đánh giá tác động xã hội.

Về tác động xã hội, 07 doanh nghiệp đã tạo ra 581 việc làm trực tiếp, trong đó 71% là lao động nữ, 61% trong độ tuổi 16 -35;

Góp phần tạo sinh kế ổn định, cam kết bao tiêu sản phẩm của hơn 2.100 hộ nông dân tham gia trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệphỗ trợ hơn 6.500 lao động nữ trong các hộ gia đình. Họ cũng có thể mua sản phẩm của hơn 1.800 hộ nông dân khác theo mùa vụ.

Tạo ra các sản phẩm cho cộng đồng thu nhập thấp và trung bình (dưới 3$/ngày),

Các doanh nghiệp cũng tạo tác động tích cực đối với môi trường, tận dụng phế thải nông nghiệp và sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng 

Phòng 2302, Tầng 23, Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 435378746 Fax: +84 435378992 / Email: contact@csip.vn

 

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến