Kết nối
CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRẺ (YSE) CỦA QUỸ QUỐC TẾ SINGAPORE (SIF’s) NĂM 2016
  • 01/12/2015

Chương trình dành cho DNXH trẻ giúp truyền cảm hứng, trang bị và khiến cho các bạn trẻ từ các quốc gia khác nhau có khả năng gây dựng những DNXH tại Singapore và xa hơn thế nữa. Nếu bạn có bất kì ý tưởng nào về DNXH, hãy tham gia chương trình để được hỗ trợ.

Tại quỹ quốc tế Singapore, bạn sẽ nhận được:
_ Hệ thống sinh thái – Tham gia vào mạng lưới của những người tạo nên sự thay đổi trên khắp thế giới bao gồm những cá nhân có cùng trí hướng, các luật sư và các doanh nhân thành công.
_ Cố vấn – Tăng khả năng tiếp cận với những chuyên gia về công nghiệp và chuyên gia tư vấn.
_ Thăm và nghiên cứu tại nước ngoài – Tiến hành những chuyến tham quan, nghiên cứu tại quốc gia khác để hiểu rõ hơn, mang lại những cái nhìn đa chiều.
_ Tài trợ - Quỹ hỗ trợ cho sự phát triển DNXH của bạn lên tới SGD$ 20,000.

Hạn nộp đơn đăng kí: 09/12/2015
Tải đơn đăng kí: YSE 2016 applications
Xem thêm thông tin tại website:http://www.sif.org.sg/yseapply#sthash.gCoRXD49.dpuf

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến