Kết nối
CHÚC MỪNG SAPANAPRO ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ QUỸ AIRASIAN FOUNDATION
  • 11/02/2015

Cùng sự đồng hành và hỗ trợ của CSIP, doanh nghiệp xã hội Sapanapro đã nhận được tài trợ từ quỹ AirAsia Foundation để mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường nhận diện thương hiệu cũng như nâng cao năng lực cho bà con để phát triển bền vững hơn và đóng góp vào việc bảo tồn văn hóa bản địa. Ngoài công ty xe đạp tre Thiện Chí, Sapanapro là doanh nghiệp xã hội Việt Nam thứ 2 được nhận tài trợ từ AirAsia Foundation. CSIP hân hạnh là đơn vị tư vấn và theo dõi triển khai dự án này tại Việt Nam.

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến