Tin tức
CHỈ CÒN 10 NGÀY NỮA ĐỂ THAM GIA FRONTIER INNOVATORS VỚI GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 100.000 ĐÔ LA ÚC
  • 21/09/2017

Frontier Innovators đang tìm kiếm các sáng kiến kinh doanh tạo ra tác động xã hội tích cực ở khu vực. Chúng tôi hi vọng bạn có thể chung tay lan toả thông tin về chương trình, đề cử một sáng kiến mà bạn biết hoặc nếu bạn thấy mình phù hợp với điều kiện ứng tuyển thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký hồ sơ ngay tại http://www.frontierinnovators.org/apply. Chúng tôi muốn tìm ra 15 sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng để giúp họ phá t triển lên một tầm cao mới.

TỔ CHỨC THẮNG CUỘC SẼ ĐƯỢC 
Nhận giải thưởng lên đến 100.000 đôla Úc (AUD) để phát triển và mở rộng tác động xã hội trong khu vực.
Tham gia vào chương trình xây dựng năng lực từ 3-6 tháng được thiết kế theo yêu cầu nhằm nâng cao các năng lực lõi, đồng thời được kết nối với các cơ hội phát triển phù hợp. 
Đồng hành và làm việc với mạng lưới các nhà tư vấn, các đối tác tiềm năng và các nhà đầu tư để hoàn thiện mô hình kinh doanh và mô hình tác động xã hội cũng như chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển và đầu tư tiếp theo. 
Tham gia vào chương trình xây dựng năng lực từ 3-6 tháng được thiết kế theo yêu cầu nhằm nâng cao các năng lực lõi, đồng thời được kết nối với các cơ hội phát triển phù hợp. 
Chương trình rộng mở với tất cả các sáng kiến kinh doanh, tổ chức, doanh nhân hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm các c ơ hội để phát triển và đem lại tác động xã hội tích cực ở một hoặc một số quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 
Chúng tôi đang tìm kiếm các hồ sơ đa dạng đến từ khắp khu vực và khuyến khích các tổ chức vừa có nguồn thu tài chính vừa tạo ra tác động xã hội đăng ký tham gia. Nếu bạn đang tạo ra tác động tích cực ở châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi muốn được biết đến bạn. 
Đồng hành và làm việc với mạng lưới các nhà tư vấn, các đối tác tiềm năng và các nhà đầu tư để hoàn thiện mô hình kinh doanh và mô hình tác động xã hội cũng như chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển và đầu tư tiếp theo.

Vui lòng truy cập www.frontierinnovators.org hoặc gửi email về hộp thư hello@frontierinnovators.org để biết thêm chi tiế t
#frontierinnovators

Từ Khóa Phổ Biến