Kết nối
CHỈ CÒN 07 NGÀY NỘP HỒ SƠ THAM GIA DỰ ÁN "HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG”
  • 23/11/2015

Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển cộng đồng” do Oxfam toàn cầu và Quỹ GSRD (GSRD Foundation) cam kết tài trợ, CSIP là đối tác chính thực hiện dự án tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp SME. CHỈ CÒN 1 TUẦN NỮA, ngày 30/11/2015, dự án sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ để chuyển sang giai đoạn đánh giá năng lực tổ chức.

Hãy đăng ký tham gia ngay để được hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển kinh doanh bền vững và mở rộng tác động xã hội.

Click để xem thông tin chi tiết dự án: http://bit.ly/infoEFD
Tải bản đăng ký tham gia chương trình: http://bit.ly/DangkyEFD_download
#HotroDN_EFD

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến