Tin tức
[CẬP NHẬT TỪ EFD] CHÚNG TA ĐÃ CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?
  • 29/09/2017

Trong sáng nay (29/9), các doanh nghiệp tham gia Chương trình EFD đã đánh giá hoạt động năm thứ 3. Chủ đề thảo luận nhóm đưa ra là: “Chúng ta đã cùng nhau phát triển như thế nào?”. Với chủ đề này, các hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối sẽ được đã được triển khai sẽ được phân tích dưới góc nhìn của các doanh nghiệp, các giảng viên, tư vấn đã tham gia Chương trình EFD qua các năm. Qua các đánh giá này, Oxfam và CSIP sẽ phát huy những mặt tích cực và liên tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tư vấn cũng như hỗ trợ tích cực nhất cho các doanh nghiệp đã tham gia mạng lưới cũng như các Chương trình EFD tiếp theo.
------
Để tham gia EFD 2017 – 2018, Quý doanh nghiệp vui lòng theo dõi thông tin tại:

Download Tờ thông tin Chương trình EFD 2017 – 2018: http://bit.ly/Tothongtin_EFD2017 
Download Bản đăng ký: http://bit.ly/Bandangky_EFD2017 
Link đăng ký online: http://bit.ly/Bandangkyonline_EFD2017 
Hạn nộp đăng ký tham gia: 31/10/2017
Liên hệ: Email: efd@csip.vn| Điện thoại: (+84-24) 3537 8746

Từ Khóa Phổ Biến